ZİYARET GÜNLERİ VE SAATLERİ

ZİYARET GÜNLERİGÜNGÖRÜŞ SAATİ


AYLIK KAPALI GÖRÜŞ YAPACAK ODALAR

PAZARTESİ

09:00-12:00/13:30:17:00

A-1 A-3 B-1


SALI

09:00-12:00/13:30:17:00

A-2 A-7 C-1 A-4


ÇARŞAMBA

09:00-12:00/13:30:17:00

A-5 A-6 C-2


PERŞEMBE

09:00-12:00/13:30:17:00

B-2 (sabah) / B-3 B-4 (öğleden sonra)


CUMA

-


-ZİYARET GÜNLERİGÜNGÖRÜŞ SAATİ


HAFTALIK AÇIK GÖRÜŞ YAPACAK ODALAR

PAZARTESİ

09:00-12:00/13:30:17:00

A-1 A-3 B-1


SALI

09:00-12:00/13:30:17:00

A-2 A-7 C-1 A-4


ÇARŞAMBA

09:00-12:00/13:30:17:00

A-5 A-6 C-2


PERŞEMBE

09:00-12:00/13:30:17:00

B-2 (sabah) / B-3 B-4 (öğledensonra)


CUMA

-

-
Ziyaret usul ve esasları

(1) Hükümlü, belgelendirilmesi koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından haftada bir kez ve ayrıca

kuruma kabullerinde, zorunlu hâller dışında bir daha değiştirilmemek üzere, ad ve adreslerini bildirdiği en fazla üç kişi tarafından, yarım saatten az ve bir

saatten fazla olmamak üzere görüş yapabilir.

Çocuk hükümlüler için ziyaret süresi bir saatten az, üç saatten fazla olmamak üzere belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki kimselerin ziyaretine Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yazılı olarak izin verilebilir.

(3) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş

Günlük Aralıklarla:


(4) Hükümlüyü ziyaretin esas ve usulleri, kapalı ve açık görüş olmak üzere kurumların yapısı dikkate alınarak yönetmelikte düzenlenir.


Ziyaret Kuralları   

            Ceza İnfaz Kurumumuzda hükümlü ve tutukluların haftalık kapalı görüşleri ziyaret yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde hükümlü ve tutuklular; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımıyla görüşebilir.

            Hükümlü ve tutuklular birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan üç ziyaretçisini açık kimlik ve adresini Ceza İnfaz Kurumuna bildirir. Bu ziyaretçiler ölüm, ağır hastalık, doğal afet, hükümlü ve tutuklunun nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan kaldıracak yerleşim yeri değişikliği gibi zorunlu haller dışında değiştirilemez.

            Ceza İnfaz Kurumumuzda hükümlü ve tutukluların dini ve resmi bayram görüşleri ziyaret yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde hükümlü ve tutuklular eşi, çocuğu, annesi, babası, büyük annesi, büyük babası, torunu, kardeşi ile görüşebilir.

            Hükümlü ve tutuklular ziyaret yönetmeliğinde belirtilen yakınları ile her ayın pazartesi ile başlayan ilk tam haftası açık görüş, geri kalan haftalarda kapalı görüş olmak üzere görüşler gerçekleştirilmektedir.

            Ziyaret günleri ve saatleri ile bir hükümlü ve tutuklunun görüşebileceği ziyaretçi sayısı ve süresi kurumun fiziki yapısı ve kapasitesi dikkate alınarak kurumca belirlenir.

      

Ziyaret Yönetmeliğine Ulaşmak İçin Tıklayınız:

 


Karataş Kadın Kapa© 201 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 20.03.2012 ] - Webmaster :Muhterem MERMERTAŞ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.