TELEFON GÖRÜŞ GÜNLERİ

GÜN                                                                            SAAT                                                                                      ODA İSİMLERİ


PAZARTESİ

Sabah

A-5 A-6 B-4 B-2

Öğ. Sonra

B-3 C-2

SALI

-

-

ÇARŞAMBA

-

-


PERŞEMBE

Sabah

A-1 A-2 A-7 A-3

Öğ.Sonra

B-1 A-4 C-1

CUMA

-

-

Odaların telefon görüş saatleri sabah 09:00-12:00, öğleden sonra 13:30-17:00 saatleri arası yapılmaktadır.

Telefon görüş usul ve esaslar

Hükümlü ve Tutuklular Telefonda Kimlerle Görüşebilir ?

Kapalı kurumda bulunan hükümlüler, belgelendirmeleri koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile telefon görüşmesi yapabilir.

  Telefonla görüşmeleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:
  a) Hükümlüler, haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakılma veya kısıtlama cezası ile hücreye koyma cezasının infazı sırasında olmamak koşuluyla, idarenin kontrolünde bulunan ve kurumun uygun yerlerine yerleştirilen telefonlardan yararlandırılır,
  b) Disiplin cezaları olsa bile, anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları veya doğal afet hâllerinde, hükümlülerin telefon görüşme hakları hiçbir şekilde engellenemez,
  c) Açık ve kapalı kurumlardaki hükümlüler; altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerinin ölüm, ağır hastalık veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılır. Bu hâlde, yapılan telefon konuşmaları o haftaya ait konuşma hakkından sayılmaz.
  d)Kurum personeli hükümlülere tahsis edilen telefonları kullanamaz,
  e)Hükümlüler, telefon görüşmesi hakkına sahip oldukları konusunda bilgilendirilir,
  f) Hükümlülerin telefonla görüşme gün ve saatleri, kurumda bulunan telefon adedi, başvuru sırası, kurumun asayiş ve güvenliği dikkate alınarak idare tarafından belirlenir. Hükümlüler görüşebilecekleri yakınlarından bir veya birden fazla kişi ile haftada bir kez ve bir telefon numarasıyla bağlantı kurarak kesintisiz görüşme yapabilir. Herhangi bir nedenle görüşme gerçekleşememişse daha önceden bildirilen numaralardan bir diğeriyle görüşebilir. Konuşma süresi görüşme başladığı andan itibaren on dakikayı geçemez. Ancak tehlikeli hükümlü oldukları idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen hükümlüler onbeş günde bir kez olmak ve on dakikayı geçmemek üzere sadece eşi, çocukları, annesi ve babası ile görüşebilir,
  g) Telefonla görüşme ücreti, görüşmeyi yapan hükümlü tarafından karşılanır. Görüşme için kullanılan telefon kartları kurum kantininde satılır.

  h) Hükümlülere dışarıdan telefon açılmak suretiyle görüşme yaptırılmaz,

  ı) Kapalı kurumlarda bulunan hükümlülerin, bu maddede belirtilen yakınları ile yaptığı telefon görüşmeleri, idare tarafından dinlenir ve elektronik aletler ile kayda alınır.

 

Telefon Görüşleri İle İlgili Gerekli Evraklar


 1. Telefon faturasının aslı (Son döneme ait)

 2. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (fatura sahibinin hükümlü veya tutukluyla akrabalık derecesini gösteren belge.)

 3. .Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Fatura sahibine ait)

 4. İkametgah il muhaberi (fatura sahibine ait)

 5. Cep telefonları için hatlı ise fatura, kontörlü hat ise abonelik sözleşmesi, sözleşmeyi yaptığı bayiinin kaşesi ve imzası gereklidir.

  Bu belgeler elden veya posta vasıtasıyla Ceza İnfaz Kurumlarına ulaştırılabilir.

Hükümlü ve tutuklular pazartesi ve perşembe günlerinde odalara göre programlanan saatler arasında haftada bir kez olmak üzere 10 dakika süreyle telefon görüşmesi yapar.

Disaridan yakinlarimizi arayabilir miyiz?
Ceza infaz kurumlari ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklularin disaridaki yakinlariyla telefonla görüsmeleri hakkinda yönetmeligin 4. maddesi "h" bendine göre hükümlü ve tutuklular disaridan aranamaz


Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu© 2013 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 21.10.2013 ] - Webmaster :Muhterem MERMERTAŞ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.