EĞİTİM ÖĞRETİM SERVİSİ


YETİŞKİN EĞİTİMİ

Eğitim-öğretim çalışmaları ile sosyal-kültürel ve sportif faaliyetler Standartlar Sistemi çerçevesinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kurumlara gönderilen “eğitim haritası” kapsamında yürütülmektedir. Bu hizmetler Kurum Öğretmeni ve eğitim öğretim servisinde görevlendirilen infaz ve koruma memuru personelleri tarafından yürütülmektedir.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

Yetişkin I. ve II. Kademe Eğitimi Başarı Kursları: Kurumumuzda okuma yazma bilmeyen veya yetişkin II. kademe eğitimi başarı belgesi bulunmayan 65 yaş altı, sağlık durumu elverişli genç ve yetişkin hükümlü ve tutuklular için yetişkin I.ve II. kademe eğitimi başarı kursları açılmaktadır. Bu kurslar Karataş Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde yürütülmektedir.


AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU VE AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

Kurumumuzda Açık İlköğretim Okulu ve Açık Öğretim Lisesi’nde okumak isteyen tüm hükümlü-tutuklulara yardımcı olunarak eğitimlerine devam etmeleri sağlanmaktadır. Kayıt işlemleri, kitap hizmetleri ve sınavları eğitim birimi tarafından yürütülmektedir.


AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Açık Öğretim Fakültesi’ne kayıtlı öğrencilerin kayıt işlemleri ve sınavlarına katılmaları kurumumuz tarafından sağlanmaktadır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ve Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından Yapılan Sınavlar: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen YGS, LYS, ALES, KPSS vb. sınavlar Adana ilinde sınav merkezi olarak belirlenen ceza infaz kurumunda yapılmaktadır.

HAZIRLIK KURSLARI


Hükümlü veya tutuklu öğrencileri AİO, AÖL, YGS, LYS ve AÖF gibi sınavlara hazırlamak, başarı oranlarını artırmak ve bu tür sınavlarda gerekli olan bilgiyi ve motivasyonu sağlamak için hazırlık kursları açılması için çalışmalar yürütülmektedir.


YÜKSEK ÖĞRENİM ÇALIŞMALARI

Herhangi bir yüksek öğretim kurumuna devam ederken tutuklanan veya hüküm alan öğrencilerin okullarının kabul etmesi durumunda ara, yıl sonu, bütünleme ve mazeret sınavlarına katılımlarının sağlanmasında yardımcı olunmaktadır.Genel olarak Adalet Bakanlığının 12.07.2005 tarihli bakanlık oluru ile yürürlüğe giren 46/1 Genelge çerçevesinde Çocuk hükümlü ve tutuklular ile örgün eğitime devam ederken tutuklanan veya özgürlüğü bağlayıcı ceza alarak kuruma gelen öğrencilere ilgili genelge çerçevesinde eğitimlerinin kesintiye uğramaması için gerekli işlemlerin takibini yapmaktadır. ÖSS, KPSS, AÖF, AİO, ve AÖL destek kursları açılarak öğrencilerin sınavlarda başarılı olmalarına yardımcı olunmaya çalışılmaktadır. AÖF, ÖSS, ve KPSS için etüt çalışmaları yapılmaktadır.


DİN HİZMETLERİ VE AHLAKİ GELİŞİM

Din ve ahlâk bilgisi dersleri, 30.3.2001 tarihinde imzalanan “Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında Tutuklu ve Hükümlülerin Dinî ve Ahlâkî Gelişmelerini Sağlamaya Yönelik İşbirliği Protokol”ü ve 26.9.2002 tarihli “Adalet Bakanlığına Bağlı Ceza ve Tutukevlerindeki Tutuklu ve Hükümlülere Verilecek Din ve Ahlâk Bilgisi Müfredatı” da dikkate alınarak Karataş İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilen vaizlerce yürütülmektedir. Ayrıca kurumumuzda dönem dönem Karataş Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile kuran kursları açılarak hükümlü ve tutukluran dini ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır.

İŞ VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI

İş ve meslek eğitimi, hükümlü ve tutukluların verimli, üretken bireyler olarak toplum yaşamına uyumlarını sağlamak, salıverilmelerinden sonra gelir getirecek bir meslek edinmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanmaktadır. Kurslar Karataş Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile ortaklaşa açılmaktadır.


KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ

Kütüphane faaliyetleri, 12.07.2005 Tarihli Bakan oluru ile yürürlüğe girmiş olan Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönergesine göre yürütülmekte olup tüm odalarda kütüphane listesi bulunmakta ve haftada bir kitap dağıtımı yapılmaktadır.

Diğer Faaliyetler:

El işi atölyeler:

İdare ve Gözlem Kurulunun onayı ile haftanın belirlenen günlerinde elde türk işlemeleri çalışmaları, deri çicek yapımı çalışmalarının yürütüldüğü iki adet atölyemizde çalışmalar yapılmaktadır.

Konferans ve Seminerler:

Hükümlü ve tutukların kişisel ,ahlaki ve sağlık yönünden gelişmesini sağlayarak insan sevgisini geliştirecek, aile bağlarını güçlendirecek nitelikte konferans ve seminerler düzenlenmektedir.

Sosyal - Kültürel ve Faaliyetler:

Şiir, kompozisyon, konser, tiyatro, sinema, bilgi yarışması ve benzeri etkinliklerimiz devam etmektedir.

Sportif Faaliyetler:

Hükümlü ve tutukluların Voleybol, basketbol, badminton gibi sportif faaliyetlerde bulunmaları sağlanmaktadır.

          PSİKO SOSYAL SERVİS

Kurumumuzda yapılan psiko-sosyal servis faaliyetleri 6 başlık altında toplanmaktadır.

Tanımlama Faaliyetleri

Tanıtma Faaliyetleri

Yönlendirme faaliyetleri

Koordinasyon ve Konsültasyon faaliyetleri

Grup Çalışmaları

Personele Yönelik Çalışmalar

 

1-Tanıma Faaliyetleri

Kurama yeni gelen hükümlü ve tutuklularla ön görüşme tanıma takip formu doğrultusunda görüşülerek kişinin psikolojik durumu hakkında bilgi edinilir. Ön görüşme takip formunda hükümlü-tutuklunun fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal, eğitim özellikleri, ilgi ve yetenekleri, suç karşısındaki tutumu hakkında bilgilerin edinilmesi hedeflenir.

2-Tanıtma Faaliyetleri

Ön görüşme tanıma takip formu doldurulan hükümlü ve tutuklulara sorumlulukları anlatılır. Kurumda bulunan tüm eğitsel ve sosyal faaliyetler tanıtılır. Bunlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirilir.

3-Yönlendirme Faaliyetleri ve Psikolojik Danışmanlık

Bu aşamada hükümlü ve tutukluların mesleki, kişisel, psikolojik özellikleri ve yetenekleri dikkate alınarak kendisi ile birlikte tespitler yapılarak ilgili meslek ve sosyal faaliyet alanına yönlendirilmesine yardımcı olunur.

Hükümlü ve tutuklular arasında tanıma faaliyetleri sırasında psikolojik sorunu bulunanlar tespit edilerek çözümü için gerekli çalışmalar başlatılır. Problemin çözümünde psikolojik danışmanlık, bireysel psikoterapi veya/ve psikiyatrik yardım alması sağlanır.

4- Koordinasyon ve Konsültsyon Faaliyetleri

Kurumda bulunan hükümlü ve tutukluların psikolojik ve sosyal durumları infazları süresincie sosyal hizmet uzmanları ve cezaevinde çalışan diğer personel ve birimler ile birlikte takip ediler. Ayrıca bu süre içinde hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmasına engel olan psikolojik, sosyal ve ekonomik problemleri çalışarak üstünden gelebilmeleri için kendilerine destek verilir.

5-Grup Çalışması

Kurumda bulunan hükümlü ve tutukluların ihtiyaçları doğrultusunda öfke kontrol programı, iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik program, alkol, uyuşturucu, kumarla ilgili bilgilendirme programları uygulanmaktadır.

6-Personele Yönelik Çalışmalar

Kurum personelinin sorunlarının tespiti yapılıp, gerekli olduğu durumlarda çözüme yönelik grup çalışmaları ya da bireysel görüşmeler yapılır. Ayrıca kurum personeli – yönetim – hükümlü/tutuklu ilişkilerinin iyileştirilmesi yönünde danışmanlık hizmeti verilir.

 


 

Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu© 2013 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 21.10.2013 ] - Webmaster :Muhterem MERMERTAŞ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.